Duurzaamheid

Milieu en maatschappij

Wij zijn trots op ons milieumanagementsysteem. Voortdurend focussen wij op het reduceren van onze impact op het milieu. Wij kiezen er bewust voor om alle bezorgingen CO2-neutraal uit te voeren. Dit betekent dat naast bezorging door elektrische voertuigen, alle andere bezorgingen door voertuigen met dieselmotoren CO2-neutraal uitgevoerd zullen worden. Daarom zijn we onze samenwerking met Trees for All aangegaan. Hiermee ondersteunt Dynasure projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomens en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2.

Naast CO2-reductie maakt Social Return on Investment deel uit van onze kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen bijdragen aan de maatschappelijke welvaart op lange termijn, daarbij rekening houdend met diegenen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.

elektrisch vervoer
Trees for all
Ferm werk