Hoe gaat de overhandiging van mijn nieuw rijbewijs in zijn werk?

By 20 November 2017

Voordat uw nieuwe rijbewijs wordt uitgeleverd, dient de bezorger uw identiteit te controleren. De bezorger controleert dit a.d.h.v. uw identiteitskaart.

Daarnaast moet de bezorger contact opnemen met uw gemeente om te controleren of er geen belemmeringen zijn voordat hij/zij het nieuwe rijbewijs uitreikt. Indien u het oude rijbewijs dient in te leveren, zal ook dit document door de bezorger worden gecontroleerd alvorens hij het nieuwe rijbewijs overhandigt. Om die reden willen wij u erop attenderen om het ‘oude’ rijbewijs gereed te houden. Tevens wordt u gevraagd om een handtekening te zetten voor ontvangst van uw nieuwe rijbewijs.

Author Nikeh Schulpen

More posts by Nikeh Schulpen